colors.php 9.7 KB


 1. <?php
 2. if (file_exists("lib/floIcon.php")) {
 3. require_once "lib/floIcon.php";
 4. }
 5. function _resolve_htmlcolor($color) {
 6. $htmlcolors = array ("aliceblue" => "#f0f8ff",
 7. "antiquewhite" => "#faebd7",
 8. "aqua" => "#00ffff",
 9. "aquamarine" => "#7fffd4",
 10. "azure" => "#f0ffff",
 11. "beige" => "#f5f5dc",
 12. "bisque" => "#ffe4c4",
 13. "black" => "#000000",
 14. "blanchedalmond" => "#ffebcd",
 15. "blue" => "#0000ff",
 16. "blueviolet" => "#8a2be2",
 17. "brown" => "#a52a2a",
 18. "burlywood" => "#deb887",
 19. "cadetblue" => "#5f9ea0",
 20. "chartreuse" => "#7fff00",
 21. "chocolate" => "#d2691e",
 22. "coral" => "#ff7f50",
 23. "cornflowerblue" => "#6495ed",
 24. "cornsilk" => "#fff8dc",
 25. "crimson" => "#dc143c",
 26. "cyan" => "#00ffff",
 27. "darkblue" => "#00008b",
 28. "darkcyan" => "#008b8b",
 29. "darkgoldenrod" => "#b8860b",
 30. "darkgray" => "#a9a9a9",
 31. "darkgrey" => "#a9a9a9",
 32. "darkgreen" => "#006400",
 33. "darkkhaki" => "#bdb76b",
 34. "darkmagenta" => "#8b008b",
 35. "darkolivegreen" => "#556b2f",
 36. "darkorange" => "#ff8c00",
 37. "darkorchid" => "#9932cc",
 38. "darkred" => "#8b0000",
 39. "darksalmon" => "#e9967a",
 40. "darkseagreen" => "#8fbc8f",
 41. "darkslateblue" => "#483d8b",
 42. "darkslategray" => "#2f4f4f",
 43. "darkslategrey" => "#2f4f4f",
 44. "darkturquoise" => "#00ced1",
 45. "darkviolet" => "#9400d3",
 46. "deeppink" => "#ff1493",
 47. "deepskyblue" => "#00bfff",
 48. "dimgray" => "#696969",
 49. "dimgrey" => "#696969",
 50. "dodgerblue" => "#1e90ff",
 51. "firebrick" => "#b22222",
 52. "floralwhite" => "#fffaf0",
 53. "forestgreen" => "#228b22",
 54. "fuchsia" => "#ff00ff",
 55. "gainsboro" => "#dcdcdc",
 56. "ghostwhite" => "#f8f8ff",
 57. "gold" => "#ffd700",
 58. "goldenrod" => "#daa520",
 59. "gray" => "#808080",
 60. "grey" => "#808080",
 61. "green" => "#008000",
 62. "greenyellow" => "#adff2f",
 63. "honeydew" => "#f0fff0",
 64. "hotpink" => "#ff69b4",
 65. "indianred " => "#cd5c5c",
 66. "indigo " => "#4b0082",
 67. "ivory" => "#fffff0",
 68. "khaki" => "#f0e68c",
 69. "lavender" => "#e6e6fa",
 70. "lavenderblush" => "#fff0f5",
 71. "lawngreen" => "#7cfc00",
 72. "lemonchiffon" => "#fffacd",
 73. "lightblue" => "#add8e6",
 74. "lightcoral" => "#f08080",
 75. "lightcyan" => "#e0ffff",
 76. "lightgoldenrodyellow" => "#fafad2",
 77. "lightgray" => "#d3d3d3",
 78. "lightgrey" => "#d3d3d3",
 79. "lightgreen" => "#90ee90",
 80. "lightpink" => "#ffb6c1",
 81. "lightsalmon" => "#ffa07a",
 82. "lightseagreen" => "#20b2aa",
 83. "lightskyblue" => "#87cefa",
 84. "lightslategray" => "#778899",
 85. "lightslategrey" => "#778899",
 86. "lightsteelblue" => "#b0c4de",
 87. "lightyellow" => "#ffffe0",
 88. "lime" => "#00ff00",
 89. "limegreen" => "#32cd32",
 90. "linen" => "#faf0e6",
 91. "magenta" => "#ff00ff",
 92. "maroon" => "#800000",
 93. "mediumaquamarine" => "#66cdaa",
 94. "mediumblue" => "#0000cd",
 95. "mediumorchid" => "#ba55d3",
 96. "mediumpurple" => "#9370db",
 97. "mediumseagreen" => "#3cb371",
 98. "mediumslateblue" => "#7b68ee",
 99. "mediumspringgreen" => "#00fa9a",
 100. "mediumturquoise" => "#48d1cc",
 101. "mediumvioletred" => "#c71585",
 102. "midnightblue" => "#191970",
 103. "mintcream" => "#f5fffa",
 104. "mistyrose" => "#ffe4e1",
 105. "moccasin" => "#ffe4b5",
 106. "navajowhite" => "#ffdead",
 107. "navy" => "#000080",
 108. "oldlace" => "#fdf5e6",
 109. "olive" => "#808000",
 110. "olivedrab" => "#6b8e23",
 111. "orange" => "#ffa500",
 112. "orangered" => "#ff4500",
 113. "orchid" => "#da70d6",
 114. "palegoldenrod" => "#eee8aa",
 115. "palegreen" => "#98fb98",
 116. "paleturquoise" => "#afeeee",
 117. "palevioletred" => "#db7093",
 118. "papayawhip" => "#ffefd5",
 119. "peachpuff" => "#ffdab9",
 120. "peru" => "#cd853f",
 121. "pink" => "#ffc0cb",
 122. "plum" => "#dda0dd",
 123. "powderblue" => "#b0e0e6",
 124. "purple" => "#800080",
 125. "red" => "#ff0000",
 126. "rosybrown" => "#bc8f8f",
 127. "royalblue" => "#4169e1",
 128. "saddlebrown" => "#8b4513",
 129. "salmon" => "#fa8072",
 130. "sandybrown" => "#f4a460",
 131. "seagreen" => "#2e8b57",
 132. "seashell" => "#fff5ee",
 133. "sienna" => "#a0522d",
 134. "silver" => "#c0c0c0",
 135. "skyblue" => "#87ceeb",
 136. "slateblue" => "#6a5acd",
 137. "slategray" => "#708090",
 138. "slategrey" => "#708090",
 139. "snow" => "#fffafa",
 140. "springgreen" => "#00ff7f",
 141. "steelblue" => "#4682b4",
 142. "tan" => "#d2b48c",
 143. "teal" => "#008080",
 144. "thistle" => "#d8bfd8",
 145. "tomato" => "#ff6347",
 146. "turquoise" => "#40e0d0",
 147. "violet" => "#ee82ee",
 148. "wheat" => "#f5deb3",
 149. "white" => "#ffffff",
 150. "whitesmoke" => "#f5f5f5",
 151. "yellow" => "#ffff00",
 152. "yellowgreen" => "#9acd32");
 153. $color = strtolower($color);
 154. if (isset($htmlcolors[$color]))
 155. return $htmlcolors[$color];
 156. else
 157. return $color;
 158. }
 159. ### RGB >> HSL
 160. function _color_rgb2hsl($rgb) {
 161. $r = $rgb[0]; $g = $rgb[1]; $b = $rgb[2];
 162. $min = min($r, min($g, $b)); $max = max($r, max($g, $b));
 163. $delta = $max - $min; $l = ($min + $max) / 2; $s = 0;
 164. if ($l > 0 && $l < 1) {
 165. $s = $delta / ($l < 0.5 ? (2 * $l) : (2 - 2 * $l));
 166. }
 167. $h = 0;
 168. if ($delta > 0) {
 169. if ($max == $r && $max != $g) $h += ($g - $b) / $delta;
 170. if ($max == $g && $max != $b) $h += (2 + ($b - $r) / $delta);
 171. if ($max == $b && $max != $r) $h += (4 + ($r - $g) / $delta);
 172. $h /= 6;
 173. } return array($h, $s, $l);
 174. }
 175. ### HSL >> RGB
 176. function _color_hsl2rgb($hsl) {
 177. $h = $hsl[0]; $s = $hsl[1]; $l = $hsl[2];
 178. $m2 = ($l <= 0.5) ? $l * ($s + 1) : $l + $s - $l*$s;
 179. $m1 = $l * 2 - $m2;
 180. return array(_color_hue2rgb($m1, $m2, $h + 0.33333),
 181. _color_hue2rgb($m1, $m2, $h),
 182. _color_hue2rgb($m1, $m2, $h - 0.33333));
 183. }
 184. ### Helper function for _color_hsl2rgb().
 185. function _color_hue2rgb($m1, $m2, $h) {
 186. $h = ($h < 0) ? $h + 1 : (($h > 1) ? $h - 1 : $h);
 187. if ($h * 6 < 1) return $m1 + ($m2 - $m1) * $h * 6;
 188. if ($h * 2 < 1) return $m2;
 189. if ($h * 3 < 2) return $m1 + ($m2 - $m1) * (0.66666 - $h) * 6;
 190. return $m1;
 191. }
 192. ### Convert a hex color into an RGB triplet.
 193. function _color_unpack($hex, $normalize = false) {
 194. if (strpos($hex, '#') !== 0)
 195. $hex = _resolve_htmlcolor($hex);
 196. if (strlen($hex) == 4) {
 197. $hex = $hex[1] . $hex[1] . $hex[2] . $hex[2] . $hex[3] . $hex[3];
 198. } $c = hexdec($hex);
 199. for ($i = 16; $i >= 0; $i -= 8) {
 200. $out[] = (($c >> $i) & 0xFF) / ($normalize ? 255 : 1);
 201. } return $out;
 202. }
 203. ### Convert an RGB triplet to a hex color.
 204. function _color_pack($rgb, $normalize = false) {
 205. foreach ($rgb as $k => $v) {
 206. $out |= (($v * ($normalize ? 255 : 1)) << (16 - $k * 8));
 207. }return '#'. str_pad(dechex($out), 6, 0, STR_PAD_LEFT);
 208. }
 209. function rgb2hsl($arr) {
 210. $r = $arr[0];
 211. $g = $arr[1];
 212. $b = $arr[2];
 213. $var_R = ($r / 255);
 214. $var_G = ($g / 255);
 215. $var_B = ($b / 255);
 216. $var_Min = min($var_R, $var_G, $var_B);
 217. $var_Max = max($var_R, $var_G, $var_B);
 218. $del_Max = $var_Max - $var_Min;
 219. $v = $var_Max;
 220. if ($del_Max == 0) {
 221. $h = 0;
 222. $s = 0;
 223. } else {
 224. $s = $del_Max / $var_Max;
 225. $del_R = ((($var_Max - $var_R ) / 6 ) + ($del_Max / 2 ) ) / $del_Max;
 226. $del_G = ((($var_Max - $var_G ) / 6 ) + ($del_Max / 2 ) ) / $del_Max;
 227. $del_B = ((($var_Max - $var_B ) / 6 ) + ($del_Max / 2 ) ) / $del_Max;
 228. if ($var_R == $var_Max) $h = $del_B - $del_G;
 229. else if ($var_G == $var_Max) $h = (1 / 3 ) + $del_R - $del_B;
 230. else if ($var_B == $var_Max) $h = (2 / 3 ) + $del_G - $del_R;
 231. if ($h < 0) $h++;
 232. if ($h > 1) $h--;
 233. }
 234. return array($h, $s, $v);
 235. }
 236. function hsl2rgb($arr) {
 237. $h = $arr[0];
 238. $s = $arr[1];
 239. $v = $arr[2];
 240. if($s == 0) {
 241. $r = $g = $B = $v * 255;
 242. } else {
 243. $var_H = $h * 6;
 244. $var_i = floor($var_H );
 245. $var_1 = $v * (1 - $s );
 246. $var_2 = $v * (1 - $s * ($var_H - $var_i ) );
 247. $var_3 = $v * (1 - $s * (1 - ($var_H - $var_i ) ) );
 248. if ($var_i == 0) { $var_R = $v ; $var_G = $var_3 ; $var_B = $var_1 ; }
 249. else if ($var_i == 1) { $var_R = $var_2 ; $var_G = $v ; $var_B = $var_1 ; }
 250. else if ($var_i == 2) { $var_R = $var_1 ; $var_G = $v ; $var_B = $var_3 ; }
 251. else if ($var_i == 3) { $var_R = $var_1 ; $var_G = $var_2 ; $var_B = $v ; }
 252. else if ($var_i == 4) { $var_R = $var_3 ; $var_G = $var_1 ; $var_B = $v ; }
 253. else { $var_R = $v ; $var_G = $var_1 ; $var_B = $var_2 ; }
 254. $r = $var_R * 255;
 255. $g = $var_G * 255;
 256. $B = $var_B * 255;
 257. }
 258. return array($r, $g, $B);
 259. }
 260. function colorPalette($imageFile, $numColors, $granularity = 5) {
 261. $granularity = max(1, abs((int)$granularity));
 262. $colors = array();
 263. $size = @getimagesize($imageFile);
 264. // to enable .ico support place floIcon.php into lib/
 265. if (strtolower($size['mime']) == 'image/vnd.microsoft.icon') {
 266. if (class_exists("floIcon")) {
 267. $ico = new floIcon();
 268. @$ico->readICO($imageFile);
 269. if(count($ico->images)==0)
 270. return false;
 271. else
 272. $img = @$ico->images[count($ico->images)-1]->getImageResource();
 273. } else {
 274. return false;
 275. }
 276. } else if ($size[0] > 0 && $size[1] > 0) {
 277. $img = @imagecreatefromstring(file_get_contents($imageFile));
 278. }
 279. if (!$img) return false;
 280. for($x = 0; $x < $size[0]; $x += $granularity) {
 281. for($y = 0; $y < $size[1]; $y += $granularity) {
 282. $thisColor = imagecolorat($img, $x, $y);
 283. $rgb = imagecolorsforindex($img, $thisColor);
 284. $red = round(round(($rgb['red'] / 0x33)) * 0x33);
 285. $green = round(round(($rgb['green'] / 0x33)) * 0x33);
 286. $blue = round(round(($rgb['blue'] / 0x33)) * 0x33);
 287. $thisRGB = sprintf('%02X%02X%02X', $red, $green, $blue);
 288. if(array_key_exists($thisRGB, $colors)) {
 289. $colors[$thisRGB]++;
 290. } else{
 291. $colors[$thisRGB] = 1;
 292. }
 293. }
 294. }
 295. arsort($colors);
 296. return array_slice(array_keys($colors), 0, $numColors);
 297. }
 298. function calculate_avg_color($iconFile) {
 299. $palette = colorPalette($iconFile, 4, 4);
 300. if (is_array($palette)) {
 301. foreach ($palette as $p) {
 302. $hsl = rgb2hsl(_color_unpack("#$p"));
 303. if ($hsl[1] > 0.25 && $hsl[2] > 0.25 &&
 304. !($hsl[0] >= 0 && $hsl[0] < 0.01 && $hsl[1] < 0.01) &&
 305. !($hsl[0] >= 0 && $hsl[0] < 0.01 && $hsl[2] > 0.99)) {
 306. return _color_pack(hsl2rgb($hsl));
 307. }
 308. }
 309. }
 310. return '';
 311. }